AUTENTIFICARE UTILIZATORI
Consiliul Judetean Brasov || A.P.I.T.S.I.A.R.

Noutăți:

Solicitare cerere de oferta

[citeste mai mult...]

Solicitare cerere de oferta

[citeste mai mult...]

MAI MULTE STIRI

POLITICA SI CRITERII DE REMUNERARE 2014

 

 

 

            În stabilirea politicii şi a criteriilor de remunerare s-a respectat cadrul legal instituit de Legea nr. 31/1990 – legea privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, conform căreia conducerea executivă este delegată directorului general care îşi exercită atribuţiile în temeiul unui contract de mandat şi OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice modificată prin OUG nr. 51/2013.

 

A. Politica şi criteriile de remunerare a administratorilor

            Administratorii S.C. Metrom Industrial Parc S.A. îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de administrare cu o durată de 4 ani de la data numirii, respectiv 29.10.2012. În temeiul Hotărârii AGA nr. 2/27.01.2014, s-a stabilit remuneraţia brută lunară de şedinţă a membrilor CA în cuantum de 1.450 lei, şi a fost acordată începând cu luna mai 2014, după aprobarea BVC al societăţii.

 

B. Politica si criteriile de remunerare a directorului general

            Directorul general al S.C. Metrom Industrial Parc S.A., a fost numit de către Consiliul de Administrație prin Decizia nr. 10/04.03.2013 şi îşi desfăşoară activitatea în baza unui Contract de Mandat cu o durată de 4 ani, începând cu data de 04.03.2013.

            Conform clauzelor contractuale, mandatarul are dreptul să primească o remuneraţie lunară stabiltă de CA al societăţii, în limitele stabilite de AGA.  Remuneraţia lunară a directorului general se diminuează proporţional cu gradul global de îndeplinire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat, dar nu mai mult de 30% din nivelul acesteia. De asemenea, va putea primi, pentru realizarea obligaţiilor asumate prin contractul de mandat şi pentru îndeplinirea obiectivelor şi criteriilor de performanţă, un premiu anual de maxim 12 remuneraţii brute lunare, proporţional cu gradul global de depăşire a obiectivelor şi criteriilor de performanţă stabilite prin contractul de mandat.

            În anul 2014 remuneraţia brută lunară a directorului general, a fost stabilită prin Decizia CA nr. 35/29.04.2014, la nivelul indemnizaţiei brute lunare a vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Braşov, respectiv 5.652 lei, şi a a fost acordată începând cu luna mai 2014, după aprobarea BVC al societăţii, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice modificată prin OUG nr. 51/2013.

 

 

 

© 2013 MIP Brasov, Membru A.P.I.T.S.I.A.R. - Toate drepturile rezervate

România, Brașov, Str. Carpatilor, nr. 60, tel.: 0368.101012, fax: 0368.101013, e-mail: office@mipbrasov.ro