AUTENTIFICARE UTILIZATORI
Consiliul Judetean Brasov || A.P.I.T.S.I.A.R.

Noutăți:

Solicitare cerere de oferta

[citeste mai mult...]

Solicitare cerere de oferta

[citeste mai mult...]

MAI MULTE STIRI

Selectie ocupare doua posturi de administratori

CONSILIUL JUDEȚEAN BRAȘOV

 

 

în calitate de autoritate publică tutelară a SC Metrom Industrial Parc SA Brașov prin Comisia de selecție/evaluare organizează:

 

Procedura de selecţie/evaluare pentru ocuparea a două posturi de membru în Consiliul de Administraţie la SC Metrom Industrial Parc SA Brașov în conformitate cu prevederile art.60 şi art.29 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

 

1. Condiţii de participare:

            - candidaţii nu trebuie să fie persoane incapabile, potrivit legii, ori care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, cu modificările şi completările ulterioare, pentru infracţiunile prevăzute de art. 143 – 145 din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, modificată şi completată, nu se află în una din situațiile prevăzute la art.138^2 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale;

2. Criteriile de selecţie a candidaţilor:

            - experienţă în activitatea de administrare/management a/al unor societăţi comerciale profitabile din domeniul de activitate al societăţii sau domenii conexe, din sectorul public sau privat.

            - cunoaşterea legislaţiei societăților comerciale şi a ordonanţei privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare şi OUG 109/2011)

            3. Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

            - declaraţie pe proprie răspundere referitoare la îndeplinirea condiţiilor de participare;

            - curriculm vitae;

            - copii ale actelor de studii;

            - copie act de identitate;

            - proiect al unui plan de administrare care să cuprindă o propunere de strategie de administrare a societăţii comerciale pentru care se aplică – maxim 2 pagini, care va fi considerat ofertă tehnică în sensul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.

 

            Termenul limită de depunere a dosarelor de înscriere este până la data de 18.03.2014, ora 16 la secretariatul Comisiei de selecție/evaluare din B-dul Eroilor nr.5 Brașov, camera 7, telefon 0268/410777/181. Dosarul de înscriere va fi depus în plic închis cu mențiunea: “Procedura de selecție/evaluare pentru poziția de membru al Consiliului de Administrație al S.C Metrom Industrial Parc SA Brașov, numele și prenumele candidatului.  

Evaluarea/selecţia se va desfăşura în data de 24.03.2014, începând cu ora 12, la sediul Consiliului Judeţean Braşov, constând în susținerea proiectului planului de administrație și verificarea conoștințelor legislative.

INAPOI© 2013 MIP Brasov, Membru A.P.I.T.S.I.A.R. - Toate drepturile rezervate

România, Brașov, Str. Carpatilor, nr. 60, tel.: 0368.101012, fax: 0368.101013, e-mail: office@mipbrasov.ro