Bine ați venit!

Metrom Industrial Parc este cel de-al doilea parc industrial funcțional din Brașov și cuprinde peste 14 întreprinderi de producție industrială și diverse servicii.

Start
0

Clienți mulțumiți

0

Proiecte

0

Ani de experiență

0

Premii

S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A.

asigură cadrul și sprijinul logistic necesar desfășurării activității societatilor din parcul industrial. Sprijinul logistic constă în principal în asigurarea accesului la instalațiile si rețelele parcului, punerea la dispoziția investitorilor a aparaturii proprii, tehnicii de calcul și a informațiilor utile, organizarea în beneficiul partenerilor a unor întâlniri, simpozioane, training-uri, specializări în sălile de conferințe și de cursuri proprii, precum și asigurarea la cerere a logisticii pentru desfășurarea unor activități specifice.

  • Un parc industrial situat în municipiul Brașov, la intersecția principalelor căi de comunicație nationale si internaționale ce tranzitează România.
  • Brașovul este un important centru economic, situându-se între primele 8 mari municipii reședință de judet din Romania.
  • Descoperiti atracțiile Brașovului, nu numai ca puternic centru economic, istoric și cultural, ci și ca unul din primele orașe din țară în ceea ce privește oferta turistică.

Suprafata parcului industrial este de 63.700 mp, din care suprafața construita este de 27.000 mp. Aceasta a reprezentat un interes deosebit pentru investitori, atat prin poziția geografică cât si prin accesul direct la infrastructura tehnică și edilitară necesară desfășurării activităților economice.

CONTACTEAZĂ-NE ACUM!

SPAȚII DISPONIBILE PENTRU ÎNCHIRIERE ÎN PARCUL INDUSTRIAL METROM.
Mai multe detalii la tel. 0722795128, 0368101012, e-mail: office@mipbrasov.ro

Click aici!

Acte legislative relevante

Legea 31/1990

Legea privind societățile

Legea nr. 186/2013

privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale

Ordin nr. 2980/24.09.2013

privind aprobarea condițiilor de acordare a măsurilor de sprijin pentru investițiile realizate în parcurile industriale

O.U.G. 195/2005

privind Protectia Mediului

Ordonanța nr. 26/2013

privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară

Legea nr. 544/2001

privind liberul acces la informatiile de interes public.