Metrom Industrial Parc

Este cel de-al doilea parc industrial funcțional din Brașov și cuprinde peste 14 întreprinderi de producție industrială și diverse servicii.

0

Metri pătrați

0

Suprafață construită

0

Ani de experiență

0

Premii

Adunarea Generală a Acționarilor

La data de referinţă 19.02.2024, structura acționariatului societăţii este următoarea:

Acționar

Număr de acțiuni

Cotă de participare

Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov

100.918

100%

Total

100.918

100%


Reprezentanții Județul Brașov prin Consiliul Județean Brașov în Adunarea Generală a Acționarilor sunt mandatați prin
Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 434/17.12.2020.