Metrom Industrial Parc

Este cel de-al doilea parc industrial funcțional din Brașov și cuprinde peste 14 întreprinderi de producție industrială și diverse servicii.

0

Metri pătrați

0

Suprafață construită

0

Ani de experiență

0

Premii

BULETIN INFORMATIV 2023

ELABORAT ÎN BAZA LEGII 544 PRIVIND LIBERUL ACCES LA INFORMAṬII DE INTERES PUBLIC

Toate informaţiile de interes public privind activitatea societăţii sunt prezentate în documentele încărcate pe site-ul societătii, şi anume:

 • Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea societăţii
 • Actul constitutiv
 • Structură organizatorică în vigoare începând cu 01.12.2023
 • Regulamentul de organizare și funcționare a Societăţii Metrom Industrial Parc S.A.
 • Conducerea executivă
 • Persoana responsabilă cu difuzarea informatiilor de interes public
 • Date de contact Metrom Industrial Parc S.A
 • Program de audiente Metrom Industrial Parc S.A
 • Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat pentru anul 2023
 • Rapoarte financiare periodice
 • Rapoarte financiare anuale
 • Programul de investiții
 • Regulament de guvernanță corporativă
 • Lista documentelor de interes public si lista documentelor produse si gestionate de societate
 • Strategia anticoruptie
 • Modalităţile de contestare a deciziei Metrom Industrial Parc S.A în situaţia în care persoana se consideră vătămată în privinta dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.
 • Cod de etică și integritate