Metrom Industrial Parc

Este cel de-al doilea parc industrial funcțional din Brașov și cuprinde peste 14 întreprinderi de producție industrială și diverse servicii.

0

Metri pătrați

0

Suprafață construită

0

Ani de experiență

0

Premii

Conducerea Executivă

Metrom Industrial Parc S.A. este o societate cu o istorie lungă și o tradiție bogată în domeniul Parcurilor industriale.
Misiunea societății
Parcul industrial METROM este un parc de tipul brown field. Strategia de dezvoltare se bazează pe definiţia parcului industrial ca fiind aceea de ”zonă delimitată în care se desfăşoară activităţi economice cu scopul de a valorifica potenţialul uman şi material din zonă”.

Declaraţia de misiune:
•           promovarea respectului şi transparenţei prin tratamentul egal al tuturor clienţilor şi prin menţinerea unei comunicări eficace cu toţi factorii interesaţi;
•           ţintirea unui nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaţilor societăţii pe care să îi tratăm cu respect şi fără discriminare;
•           construirea viitorului societăţii având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea şi dezvoltarea durabilă a acesteia pentru un management competitiv.

Metrom Industrial Parc S.A.  este o companie formată din oameni și pentru oameni. Zi de zi suntem în serviciul societății, pentru că activitatea noastră este fundamentală pentru susţinerea şi dezvoltarea economiei județului Brașov. De aceea, vom menţine aceleaşi standarde înalte, respectând valorile care ne caracterizează: excelența în administrare și operațiuni de gestionare a activelor, gestionarea atentă a situațiilor de risc, protejarea mediului și a comunităţii, transparenţa decizională.

Curriculum Vitae Director general

Nume

Funcție

Curriculum Vitae

COCOȘ LIVIU  

Director General 

vezi Curriculum Vitae

 

Structura organizatorică a S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A.

Organigrama

Recrutarea directorului general al societății conform O.U.G. 109/2011

2022
Director General
Procedura de selecție a Directorului General al S.C. Metrom Industrial Parc S.A. Brașov
  ANUNT SELECTIE DIRECTOR GENERAL PLAN DE SELECTIE COMPONENTA INITIALA
Documente selecție director general
  SCRISOARE DE INTENTIE
  REGULI REDACTARE DECLARATIE DE INTENTIE
Formulare
  DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
  DECLARAŢIE SITUATII OUG 109
  DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
  DECLARATIE CONFLICT INTERESE


Informatii privind afilierea politica a directorului general afișate cf. Anexa 5 din HG nr. 1269 din 2021

Directorii cu Contract de Mandat al METROM INDUSTRIAL PARC S.A.:
Dl. Cocoș Liviu, Director General (statut final), numit prin Decizia C.A. nr. 83/26.09.2022, perioada mandat 01.10.2022 – 30.09.2025 (inclusiv), conform Contractului de Mandat nr. 7/26.09.2022, aprobat prin Decizia C.A. nr. 84/26.09.2022.

Situatie numire directori generali 2019 - 2023