Metrom Industrial Parc

Este cel de-al doilea parc industrial funcțional din Brașov și cuprinde peste 14 întreprinderi de producție industrială și diverse servicii.

0

Metri pătrați

0

Suprafață construită

0

Ani de experiență

0

Premii

Consiliul de Administrație

  Actuala componență a Consiliului de Administrație al societății este stabilită prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 19 din data de 15.12.2021, Hotărârea A.G.O.A. nr. 1 din data de 22.02.2022, Hotărârea A.G.O.A. nr. 3 din data de 14.02.2023.

  Statutul administratorilor: finali, cu o durată a mandatului de 4 ani (perioada 15.12.2021 – 14.12.2025), urmare finalizării procesului de recrutare și selecție conform O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice.


Nume Prenume Calitate în C.A. Experiență profesională
Cupu Lucian Administrator
Președinte C.A. numit prin Decizia C.A. nr. 51/10.05.2022
Curriculum Vitae
Șef serviciu - Fabrica de pulberi Făgăraș, licențiat în Dreptul muncii
Busuioceanu Steliana Administrator Curriculum Vitae
Conf. dr., Prodecan Facultatea Ştiințe Economice şi Administrarea Afacerilor
Hârșovescu Silviu-Ștefan Administrator Curriculum Vitae
Licențiat în Științe administrative
Radu Ovidiu Administrator Curriculum Vitae
Licențiat în economie, contabil șef la S.C. Textila - Oltul S.A.
Cocoș Liviu

Administrator
Director General

Curriculum Vitae
Licențiat în inginerie economică, master în Management și Legislație

SITUAȚIE PRIVIND DIRECTORII GENERALI ÎN PERIOADA 2019 - 2023

CV alți administratori perioada 2020 – 2023
1. CV dl. Hârșovescu Silviu Ștefan până în 2021
2. CV dl. Magyari Arpad până în 2021
3. CV dl. Dragomir Liviu până în 2021
4. CV dl. Jovmir Iulian până în 2021

 

Contract de administrare/mandat
Forma Contractului de mandat aprobat conform Hotărârii Consiliului Județean Brașov nr. 437/26.11.2021 modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Brașov nr. 345/30.09.2022 și Hotărârii A.G.O.A. nr. 1/22.02.2022.
Contractul de mandat


Politica de remunerare
Raport CNR remuneratii 2022
Politica de remunerare 2021
Politica de remunerare 2020
Politica de remunerare 2019
Politica de remunerare 2018
Politica de remunerare 2017

Informatii privind afilierea politica a membrilor C.A. Metrom Industrial Parc S.A - actuali - afisate conform Anexei 5 din HG nr. 1269 din 2021
Informatii privind afilierea politică a membrilor CA


Documente utile
Cod de Etică și Integritate
Regulament de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie
Regulament de Organizare si Functionare Comitete Consultative