Metrom Industrial Parc

Este cel de-al doilea parc industrial funcțional din Brașov și cuprinde peste 14 întreprinderi de producție industrială și diverse servicii.

0

Metri pătrați

0

Suprafață construită

0

Ani de experiență

0

Premii

GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ

 Conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, au fost adoptate structuri clare și de guvernanţă corporativă, ce au fost dezvăluite în mod adecvat publicului larg.

  Metrom Industrial Parc S.A a promovat şi aprobat, prin Decizia CA nr. 98/29.11.2023, Regulamentul de Organizare și Funcționare a Societăţii. Structurile de guvernanţă corporativă, definite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare a Societăţii dar și prin Actul constitutiv al societății aprobat prin Hotărârea A.G.O.A. nr. 16/04.10.2022, stabilesc funcţiile corespunzătoare ale membrilor Consiliului de Administraţie şi conducerii executive, precum şi competenţele şi responsabilităţile acestora.

  Atât în Raportul semestrial cât și în Raportul anual, S.C. Metrom Industrial Parc S.A. prevede un capitol dedicat guvernanţei corporative, unde sunt descrise toate evenimentele relevante, legate de guvernanţa corporativă, înregistrate în cursul semestrului și/sau anului financiar precedent.