Metrom Industrial Parc

Este cel de-al doilea parc industrial funcțional din Brașov și cuprinde peste 14 întreprinderi de producție industrială și diverse servicii.

0

Metri pătrați

0

Suprafață construită

0

Ani de experiență

0

Premii

ISTORIC

Privit ca o concentrare de organizații și activități diverse, parcul industrial, pentru a se dezvolta durabil, necesită o promovare sistematică și profesională a activităților și oportunităților de afaceri oferite de parcul industrial și de către societățile ce activează în cadrul acestuia.

Metrom Industrial Parc

  Suprafata parcului industrial este de 63.700 mp, din care suprafața construita este de 27.000 mp. Aceasta a reprezentat un interes deosebit pentru investitori, atat prin poziția geografică cât si prin accesul direct la infrastructura tehnică și edilitară necesară desfășurării activităților economice.

  METROM INDUSTRIAL PARC Brașov se constituie ca o modalitate eficientă și atractivă de dezvoltare economica, agenții economici contractanți fiind avantajați de infrastructura și utilitățile puse la dispoziție de societatea administrator, beneficiind de spații de producție și administrative, zone verzi și parcări.

 • 63.700 mp - suprafata totala parc industrial.
 • 27.000 mp - suprafata construita.

 Având în vedere că principala rațiune ce a condus la înființarea parcurilor industriale a constituit-o dezvoltarea economică zonală si regională, principala preocupare a METROM INDUSTRIAL PARC, constă în identificarea posibilităților legate de dezvoltarea unor proiecte comune menite să conducă la noi investiții în domenii de vârf și la creșterea potențialului economic al parcului industrial.


 S.C. METROM INDUSTRIAL PARC S.A. asigură cadrul și sprijinul logistic necesar desfășurării activității societatilor din parcul industrial. Sprijinul logistic constă în principal în asigurarea accesului la instalațiile si rețelele parcului, punerea la dispoziția investitorilor a aparaturii proprii, tehnicii de calcul și a informațiilor utile, organizarea în beneficiul partenerilor a unor întâlniri, simpozioane, training-uri, specializări în sălile de conferințe și de cursuri proprii, precum și asigurarea la cerere a logisticii pentru desfășurarea unor activități specifice.

  Pentru a veni în întampinarea diverselor cerințe și probleme cu care se confruntă investitorii din parcul industrial, METROM INDUSTRIAL PARC, a identificat principalele domenii și modalități prin care poate sprijini efortul acestora și a lansat opțional oferte de servicii și consultanță, printre care se numără:

 • consultanță de afaceri și intermedieri comerciale;
 • consultanță și servicii de marketing-management;
 • consultanță juridică specifică parcurilor industriale;
 • servicii de secretariat și arhivare;
 • consultanță și servicii de contabilitate;
 • consultanță și servicii de management al resurselor umane;
 • servicii informatice și de acces la rețele de telecomunicații;
 • consultanță și servicii menite sa asigure promovarea imaginii firmelor din cadrul parcului industrial.
  Prin prisma acestor deziderate, METROM INDUSTRIAL PARC, a manifestat permanent, încă de la înființare, deschidere și preocupare în a sprijini activitatea partenerilor venind în întâmpinarea rezolvării diverselor nevoi ale acestora și oferind o gamă variată de servicii ale căror prețuri simbolice au fost stabilite la nivelul minim posibil

 Privit ca o concentrare de organizații și activități diverse, parcul industrial, pentru a se dezvolta durabil, necesită o promovare sistematică și profesională a activităților și oportunităților de afaceri oferite de parcul industrial și de către societățile ce activează în cadrul acestuia. Această activitate de prezentare și promovare se concretizează prin:

 • organizarea participării la târguri, expoziții și simpozioane;
 • prezentarea parcului și a firmelor partenere pe site-ul oficial al METROM INDUSTRIAL PARC;
 • tipărirea de pliante, broșuri ai alte materiale de promovare a activităților parcului industrial și a firmelor;
 • organizarea periodică de întâlniri ale oamenilor de afaceri, la sediul METROM INDUSTRIAL PARC;
 • organizarea periodică de conferințe de presă pentru promovarea prin intermediul mass-media;
 • promovarea parcului si a societatilor componente prin toate mijloacele disponibile.