Metrom Industrial Parc

Este cel de-al doilea parc industrial funcțional din Brașov și cuprinde peste 14 întreprinderi de producție industrială și diverse servicii.

0

Metri pătrați

0

Suprafață construită

0

Ani de experiență

0

Premii

Misiune, viziune și valori

Misiunea

            Misiunea S.C. Metrom Industrial Parc S.A. este să asigure o guvernare eficientă, transparentă și performantă, care, prin valorificarea cu maximă eficiență a tuturor resurselor și oportunităților existente și viitoare, să permită companiei atingerea excelenței în afaceri.
            Parcul industrial METROM este un parc de tipul brown field. Strategia de dezvoltare se bazează pe definiţia parcului industrial ca fiind aceea de ”zonă delimitată în care se desfăşoară activităţi economice cu scopul de a valorifica potenţialul uman şi material din zonă”, precum și promovarea respectului şi transparenţei prin tratamentul egal al tuturor clienţilor şi prin menţinerea unei comunicări eficace cu toţi factorii interesaţi, ţintirea unui nivel ridicat de profesionalism prin continua instruire a angajaţilor societăţii pe care să îi tratăm cu respect şi fără discriminare, construirea viitorului societăţii având drept scop prosperitatea, continuitatea, stabilitatea şi dezvoltarea durabilă a acesteia pentru un management competitiv.

Viziunea

Urmărim să ne păstrăm în domeniul reglementat al Parcurilor Industriale şi, în perspectivă, să extindem Parcul Industrial cu noi imobile.

Valorile Metrom Industrial Parc S.A.

  • învăţarea şi perfecţionarea continuă;
  • respectul pentru oameni şi mediu;
  • deschiderea şi creşterea calitativă;
  • flexibilitatea şi dinamismul;
  • comunicarea şi cooperarea;
  • profesionalism, eficiență și performanță

Valorile comune ale angajaților Metrom Industrial Parc S.A. sunt definite în Codul de etică și integritate  al Societății, document prin care sunt stabilite regulile care stau la baza desfăşurării activităţii salariaţilor şi patronatului.